Podmínky použití a nákupní řád O2 TV

A. Podmínky použití a nákupní řád O2 TV

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Podmínky O2 Videotéky a předplacených volitelných služeb O2 TV AIR a O2 TV (dále jen „Podmínky“) vydala společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, IČO 60193336, DIČ CZ60193336 (dále jen „O2“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti fyzických osob nepodnikajících (dále jen „Uživatelé“) a O2 při objednání a/nebo poskytování
   • O2 Videotéky a
   • předplacených volitelných služeb O2 TV AIR a O2 TV, a to O2 TV Sport Pack Na den, O2 TV Sport Pack online, O2 TV Sport Plus online, O2 TV Sport Pack 3 měsíce, O2 TV Sport Plus na 3 měsíce, O2 TV Sport Pack 12 měsíců, O2 TV HBO, Sport Pack a O2 TV Stříbrná online (společně jen „Předplacené volitelné služby“) prostřednictvím aplikace O2 TV, webového portálu www.o2tv.cz nebo set-top-boxu. Aplikace O2 TV je zdarma ke stažení v Apple store, Obchod Google Play, Windows Store a Samsung Apps.
 2. Služba O2 Videotéka spočívá ve zpřístupnění audiovizuálních děl z nabídky internetové elektronické videopůjčovny metodou streamingu (kontinuálního přenosu).
 3. Předplacené volitelné služby spočívají ve zpřístupnění vybraných televizních programů metodou streamingu v set-top-boxu nebo na jiných elektronických zařízeních (např. počítač, tablet či mobilní telefon) s nainstalovanou aktuální aplikací O2 TV nebo prohlížečem webových stránek podporujícím streamování obrazu a zvuku (v případě portálu www.o2tv.cz), pokud jsou připojena k internetu.
 4. O2 Videotéku a Předplacené volitelné služby lze využívat současně jen na jednom zařízení.
 5. Uživatelé výše uvedených služeb jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená v Podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v Podmínkách je O2 oprávněna uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Objednáním služby Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. V případě nesouhlasu s Podmínkami není Uživatel oprávněn službu využít.
 6. Další podmínky jsou stanoveny v aktuálním Ceníku volitelných služeb a aktuálním Ceníku základních služeb (dále společně jen „Ceníky“), dostupných na www.o2.cz/osobni/ceniky. Objednáním služby Uživatel potvrzuje, že se s Ceníky seznámil a že s nimi souhlasí.
 • Podmínky užívání služby O2 Videotéka
  1. O2 nabízí v rámci služby O2 Videotéka Uživatelům ke zhlédnutí pouze audiovizuální díla, k jejichž nabízení je oprávněna na základě licencí udělených příslušnými oprávněnými subjekty (dále jen „Titul“).
  2. Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití Uživatelů. Komerční nebo podnikatelské užití Titulů a jakékoli veřejné užití Titulů nebo užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.
  3. Tituly jsou označeny v souladu s platnou legislativou, zda jsou případně nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let nebo do 15 let nebo nevhodné do 12 let. Nezletilý Uživatel starší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý Uživatel starší 12 let a mladší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nepřístupný pro děti do 15 let a nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý Uživatel mladší 12 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nevhodný pro děti do 12 let, nepřístupný pro děti do 15 let a nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let.
  4. Zapůjčení vybraných Titulů je zpoplatněno. Platné ceny za jednotlivé Tituly jsou uvedeny v rámci jejich nabídky. V případě úhrady ceny formou Premium SMS je cena Titulu navýšena o 9,- Kč s DPH.
  5. Další informace ke způsobu objednání a úhrady Titulů v rámci služby O2 Videotéka jsou k dispozici na internetových stránkách www.o2tv.cz/videoteka/podpora/jak-zacit/napoveda/#videoteka. Uživatel objednáním Titulu potvrzuje, že se seznámil s informacemi a instrukcemi poskytovanými O2 v rámci uvedených internetových stránek a souhlasí s nimi.
  6. Uživatel je oprávněn zhlédnout objednaný Titul bez omezení počtu zhlédnutí, a to po dobu 48 hodin od zapůjčení Titulu.
  7. Zpoplatněné Tituly jsou chráněny technologií DRM.
  8. Titul je možné zhlédnout pouze v případě, že Uživatel má k dispozici připojení k Internetu s dostatečnou kvalitou. Před objednáním Titulu O2 je Uživatel povinen spustit si test kompatibility a přehrát si libovolnou ukázku filmu, na níž je možné ověřit, zdali jeho technické a softwarové vybavení počítače, a rychlost připojení k internetu dostačují k bezvadnému přehrání Titulu. V případě, že test kompatibility nebude úspěšný či ukázku filmu nebude možné přehrát bezvadně, je pravděpodobné, že ani zhlédnutí Titulu nebude bezvadné a O2 v takovém případě nedoporučuje objednání Titulu. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě O2 nemůže uznat reklamaci nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu.
  9. Titul nelze objednat prostřednictvím set-top-boxu (výjimku tvoří případy, kdy je úhrada za Titul zahrnuta se souhlasem Uživatele do jeho vyúčtování). Uživatel musí navštívit stránky www.o2tv.cz nebo aplikaci O2 TV a přihlásit se pod svým uživatelským jménem. Po zakoupení najde Titul ve své TV v Menu, v sekci O2 Videotéka - Půjčit film - Zapůjčené.
  10. Uživatel bere na vědomí, že O2 neodpovídá za jeho hardwarové a softwarové vybavení a že zajištění připojení k internetu není součástí služby O2 Videotéka.
  11. Služba O2 Videotéka nemusí být vždy nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo z důvodu technických závad mimo kontrolu O2. O2 však garantuje Uživatelům 99% dostupnost služby s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu O2.
  12. Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na stránkách www.o2tv.cz. Reklamaci je nutné uplatnit do 48 hodin od okamžiku, kdy Uživatel vadu zjistil. Titul, který lze spustit, obsahuje uvedené zvukové stopy a jehož obsah odpovídá názvu a zvuk je synchronizován s obrazem, je považován za bezvadný.
  13. K řádnému uplatnění reklamace je bezpodmínečně nutné, aby Uživatel uvedl všechny informace požadované v kontaktním formuláři. O2 vyřídí reklamaci v co nejkratším termínu, zpravidla do 48 hodin od jejího uplatnění, maximálně však do 30 dnů.
  14. Uživatel bere na vědomí, že reklamaci proti provedení platební transakce ve smyslu, že Premium SMS nebyla odeslána či byla špatně vyúčtována, lze uplatnit výhradně u poskytovatele služby elektronických komunikací, prostřednictvím které byla Premium SMS odeslána.
  15. V souvislosti s poskytováním služby O2 Videotéka je O2 ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných prostřednictvím aplikací O2 TV a webového portálu www.o2tv.cz.
 • Podmínky užívání Předplacených volitelných služeb
  1. Předplacené volitelné služby si může Uživatel objednat poté, co si vytvoří O2 TV účet v aplikaci O2 TV nebo na webovém portálu ww.o2tv.cz. Pro vytvoření účtu je nutné zadat i) e-mailovou adresu, která následně tvoří přihlašovací jméno (O2 ID), ii) telefonní číslo a iii) přihlašovací heslo. Vytvoření O2 TV účtu je následně nutné dokončit potvrzením odkazu v e-mailu zaslaném na Uživatelem udanou e-mailovou adresu.
  2. Po vytvoření O2 TV účtu Uživatel uhradí příslušnou cenu vybrané služby, čímž dokončí objednávku. Do O2 TV účtu se následně Uživatel přihlašuje pomocí jím uvedených přihlašovacích údajů (jméno a heslo). Službu lze užívat po přihlášení do O2 TV účtu.
  3. Předplacené volitelné služby jsou zpoplatněny dle Ceníku volitelných služeb dostupném na www.o2.cz/osobni/ceniky. Předplacené volitelné služby vyjma O2 TV Sport Pack Na den lze zakoupit na stránkách www.o2tv.cz nebo v aplikacích O2 TV. Službu O2 TV Sport Pack Na den lze zakoupit pomocí aplikace O2 TV v rámci technologie HbbTV využívající internet. Službu O2 TV Stříbrná online lze navíc zakoupit také v aplikaci O2 TV na chytrých televizorech SAMSUNG rok výroby 2017 a mladší.
  4. O2 zpřístupňuje v rámci Předplacených volitelných služeb vysílání televizních programů. Jejich konkrétní seznam pro určitou službu je k dispozici v aplikaci O2 TV a na stránkách www.o2tv.cz a www.o2.cz. O2 zpřístupňuje Uživatelům ke zhlédnutí pouze televizní programy, k jejichž šíření je oprávněna na základě licencí od provozovatelů těchto televizních programů. Předplacené volitelné služby jsou v závislosti na kapacitě internetového připojení poskytovány v SD, HD nebo HD ready kvalitě.
  5. Předplacené volitelné služby jsou určené výhradně k osobnímu užití Uživatelů. Komerční nebo podnikatelské užití těchto služeb a jakékoli veřejné užití služby je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn obsah zpřístupněný prostřednictvím těchto služeb jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.
  6. Obsah vysílání je chráněn technologií DRM.
  7. Pro bezproblémové užití Předplacených volitelných služeb musí mít Uživatel k dispozici připojení k Internetu o rychlosti nejméně 0,5 Mbit/s.
  8. Uživatel bere na vědomí, že O2 neodpovídá za jeho hardwarové a softwarové vybavení a že zajištění připojení k Internetu není součástí Předplacených volitelných služeb.
  9. Předplacené volitelné služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo z důvodu technických závad mimo kontrolu O2.
  10. V souvislosti s poskytováním Předplacených volitelných služeb je O2 ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. poskytovatelem převzatého televizního vysílání poskytovaného prostřednictvím aplikací O2 TV a stránek www.o2tv.cz.
 • Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů uživatele (fyzické osoby) je upravena nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
  2. Uživatel bere na vědomí, že O2 je oprávněna oslovovat jej svými obchodními nabídkami do té doby, než podá námitku proti tomuto oslovování nebo udělí nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely.
  3. Detailní informace o zpracování osobních údajů, o právech uživatele souvisejících se zpracováním osobních údajů a způsobech jejich uplatnění jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na www.o2.cz.
 • Přístup Uživatelů ze zahraničí k obsahu poskytovanému O2
  1. Pokud dle údajů dostupných O2 má Uživatel bydliště v České republice, může přistupovat k obsahu poskytovanému v rámci O2 Videotéky a Předplacených volitelných služeb i při svém dočasném pobytu v jiném členském státě EU. Pro ten případ bere Uživatel na vědomí, že poskytovatelem internetového připojení v zahraničí není O2, a proto O2 negarantuje kvalitu poskytování služby v jiných členských státech EU - ta se může od kvality služby v ČR lišit v závislosti na aktuálních vlastnostech internetového připojení v zahraničí. Pro fungování služby v zahraničí doporučujme stabilní internetové připojení a rychlost alespoň 8 Mbit/s.
 • Odstoupení od smlouvy o nákupu Titulu či Předplacené volitelné služby, sjednané spotřebitelem prostředkem komunikace na dálku
  1. Uživatel při nákupu digitálního obsahu, který umožňuje stažení nebo přímé shlédnutí (streaming) a je dodán bez fyzického nosiče (zejm. Titul z O2 Videotéky), vyjadřuje souhlas s tím, že mu bude zpřístupněn neprodleně po nákupu, a proto není oprávněn z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu odstoupit od nákupu takového obsahu.
  2. Uživatel, který je spotřebitelem, je však oprávněn z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o nákupu opakující se či trvalé služby nebo o předplatném (zejm. Předplacená volitelná služba), a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co dojde k uzavření smlouvy (potvrzení jejich nákupu či objednání). V tom případě Uživatel zaplatí O2 část ceny služby či předplatného, jejichž poskytování začalo se souhlasem Uživatele během lhůty pro odstoupení od smlouvy, přiměřeně podle rozsahu poskytnutých služeb do okamžiku, kdy O2 obdrží oznámení o odstoupení od smlouvy. Blíže o tomto právu spotřebitele u konkrétní smlouvy viz dále a) vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a b) vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 • a) Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

  1. Právo odstoupit od smlouvy
   1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy či dodatku bez udání důvodu.
   2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.
   3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost O2 Czech Republic a.s. na této adrese jejího sídla: O2 Czech Republic a.s., reklamační oddělení, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím chatu na adrese www.o2.cz/osobni/chat). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
   4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  2. Důsledky odstoupení od smlouvy
   1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
   2. /Nepoužije se./
   3. Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

  b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

  (Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.)

  Oznámení o odstoupení od smlouvy

  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

  7. Závěrečná ustanovení

  7.1 O2 výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání služeb v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat znaky trestné činnosti.

  7.2 Uživatel bere na vědomí, že všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež by mohly vést ohrožení funkčnosti služeb poskytovaných dle těchto Podmínek, a veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany O2 posuzovány jako porušení těchto Podmínek a O2 je oprávněna Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke službám poskytovaným dle těchto Podmínek, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je O2 oprávněna uplatnit okamžitě.

  7.3 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

  7.4 O2 je oprávněna měnit či doplňovat Podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

  7.5 Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a v souvislosti s užíváním Služeb Uživateli se řídí právními předpisy České republiky.

  7.6 Ve sporech mezi O2 a Uživatelem vyplývajících ze závazkových vztahů upravených těmito Podmínkami nebo na jejich základě, které se týkají služeb elektronických komunikací, má pravomoc rozhodovat mimosoudně spory Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz). Soudy mají pravomoc rozhodovat v případech a za podmínek stanovených zákonem. Soudem pravomocným pro soudní řízení vedené proti zahraniční osobě je vždy soud ČR místně příslušný podle sídla O2. Ohledně pravomoci a příslušnosti ČTÚ ve správním řízení platí předchozí věta obdobně. Dohled v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka (Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, www.cnb.cz), jíž lze v této oblasti podávat stížnosti a podněty. Spory týkající se platebních služeb lze též řešit mimosoudně na základě návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem podle zákona č. 229/2002 Sb. (www.finarbitr.cz). Rada pro rozhlasové a televizní vyslání je dozorovým orgánem u televizního vysílání a audiovizuálního obsahu (www.rrtv.cz).

  7.7 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 13. 8. 2021 a řídí se podle nich smluvní vztahy vzniklé nebo změněné ode dne jejich účinnosti.

  B. Podmínky O2 TV dárkových poukazů

  1. Tyto Podmínky O2 TV dárkových poukazů (dále jen „Podmínky“) vydala společnost O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ: 140 22, IČ: 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2322, (dále jen „O2“).
  2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti zákazníků a O2 při nákupu a uplatnění dárkových poukazů vydaných O2 a určených k aktivaci některé z předplacených volitelných služeb O2 TV AIR. Konkrétně jde o jednu ze služeb:
   • O2 TV Sport Pack online na období 4×30 dní (cena poukazu 597,- Kč),
   • O2 TV HBO a Sport Pack na období 4×30 dní (cena poukazu 897,- Kč) nebo
   • O2 TV Sport Pack 12 měsíců (cena poukazu 1599,- Kč).
  3. Poukaz vydaný v listinné podobě lze zakoupit ve značkových prodejnách O2 a poukaz vydaný v elektronické podobě na webových stránkách www.o2tv.cz (po vytvoření O2 TV účtu).
  4. Cenu poukazu vydaného v elektronické podobě je možné uhradit pouze platební kartou a tento poukaz je zaslán kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při zřízení O2 TV účtu, a to obratem po zaplacení ceny poukazu.
  5. Poukaz opravňuje k jednorázové aktivaci služby výslovně uvedené na poukazu a jejímu využívání po dobu uvedenou v bodu 2 těchto Podmínek (tím není dotčeno ujednání bodu 6 těchto Podmínek). Uplynutím předplaceného období poskytování služby končí.
  6. Poukaz je nutné uplatnit do doby uvedené na poukazu, jinak poukaz pozbývá platnosti bez náhrady a právo aktivovat službu zaniká. V případě služby O2 TV Sport Pack 12 měsíců je však bez ohledu na datum aktivace služby (uplatnění poukazu) možné službu využívat nejdéle do 31. 12. 2021.
  7. Kupující je oprávněn poukaz využít sám nebo jeho využití umožnit třetí osobě. Osoba, která poukaz využije (Kupující či třetí osoba), je dále v těchto Podmínkách označena jako „Uživatel“.
  8. Poukaz Uživatel uplatní u O2 tím, že se přihlásí do účtu O2 TV pod přihlašovacím jménem a heslem uvedeným na poukazu, a to prostřednictvím aplikace O2 TV, webového portálu www.o2tv.cz nebo set-top-boxu. Okamžikem přihlášení se do účtu O2 TV je služba aktivována a začíná běžet doba, po kterou může Uživatel službu využívat.
  9. Kupující i Uživatel jsou povinni chránit poukaz před zneužitím. Poukaz může uplatnit pouze ten, kdo jej uplatní jako první.
  10. Hodnota poukazu není úročena. Poukaz nelze vrátit oproti vrácení finančních prostředků; jedinou výjimkou je odstoupení kupujícího od smlouvy upravené v bodu 11 těchto Podmínek. V případě odstoupení od smlouvy O2 poukaz zneplatní a neumožní aktivaci nebo další využívání služby.
  11. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn dle § 1829 občanského zákoníku i bez udání důvodu odstoupit od distančně uzavřené smlouvy o nákupu poukazu vydaného v elektronické podobě, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co dojde k uzavření smlouvy. V takovém případě bude postupováno dle čl. 6 Podmínek použití a nákupního řádu O2 TV specifikovaných v bodu 12 těchto Podmínek, který obsahuje mj. a) vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a b) vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

  Pokud Uživatel (popř. kupující) požádal, aby poskytování služby začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. již došlo k aktivaci služby přihlášením se do účtu O2 TV), O2 vrátí kupujícímu kupní cenu poukazu sníženou o část ceny služby, s jejímž poskytování se začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, a to přiměřeně podle rozsahu poskytnutých služeb do okamžiku, kdy O2 obdrží oznámení o odstoupení od smlouvy.

  1. Smluvní vztah mezi O2 a kupujícím, resp. Uživatelem, se dále řídí Podmínkami O2 Videotéky a předplacených volitelných služeb O2 TV AIR a O2 TV (Podmínky použití a nákupní řád O2 TV) dostupnými na https://www.o2tv.cz/videoteka/podpora/jak-zacit/podminky-pouziti/ a účinnými od 1. 4. 2020.
  2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 11. 2020 a řídí se podle nich smluvní vztahy vzniklé nebo změněné ode dne jejich účinnosti.

  PRÁVĚ VYSÍLÁME